Mannen komen niet van Venus

Vijftig jaar Rijnsburgse Immanuëlkerk...

Dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn mag als een 'open deur' worden beschouwd. Studies zouden bewijzen dat vrouwen geen ruimtelijk inzicht hebben en dus bij voorbeeld niet kunnen kaartlezen. Alle mannen zouden weer niet kunnen 'multi-tasken' en doen dus altijd maar één ding tegelijk. Wetenschappers hebben echter aangetoond dat de verschillen in werkelijkheid maar minimaal zijn. Maar als er jubileumactiviteiten voor de 50-jarige Immanuëlkerk moeten worden georganiseerd...

Liefde Gezocht

Ook onze tweede grote productie ligt inmiddels achter ons. Het stuk 'Liefde Gezocht', op 13 en 14 september 2018 opgevoerd op de planken van de vernieuwde Voorhof, is net als vorige keer zeer enthousiast ontvangen door ons publiek. Het oude verhaal van Ruth, in een modern jasje gestoken, is in de stijl van het verhaal dat wij een jaar eerder uitvoerden. De 'cast', meer dan verdubbeld ten opzichte van het jaar er voor, bevat naast een paar vertrouwde dus ook een aantal nieuwe gezichten. Zo vertolkt Ilona de rol van Ruth en is ds. Lennart ook in dit toneelstuk haar echtgenoot in de rol van Machlon.

Dankzij de twee uitverkochte voorstellingen zijn we in staat geweest om aan de heer Javed Masih van Stichting Gave, een cheque aan te bieden die een bedrag vertegenwoordigt van maar liefs € 2.500,-.

De Trouwtest

Zo,.. de eerste uitvoering zit erop. En hoe! Ons publiek, dat op 19 mei 2017 de première van de serieuze komedie 'De Trouwtest' zag, had een zeer geslaagde avond. Een avond, waarbij zij zich uitstekend vermaakten, smakelijk lachten, maar ook zo af en toe een brokje wegslikten of een traantje wegpinkten.

Dankzij de uitverkochte zaal en de opbrengst van de loterij, waren we ook nog in staat om een bedrag van maar liefst € 1.300,- over te maken aan Scharlaken Koord. Een stichting die hulp biedt aan meisjes en vrouwen in de prostitutie.

Wat Kerst voor mij betekent...

Het toneelstuk "What Christmas Means To Me" is het tweede stuk van Cleveland O. McLeish dat wij op het podium brengen. Het betreft hier een zestal korte monologen, waarin de vraag 'Wat Kerstmis voor mij betekent?' door alle karakters wordt beantwoord.

Elke reactie op deze vraag is natuurlijk anders, maar toch is de reden én het doel voor de verschillende karakters iets gemeenschappelijks als het gaat om het vieren van Kerstmis.

Dit toneelspel zou ieder lid van de cast én iedereen in het publiek moeten uitdagen om zichzelf deze vraag te stellen... en te beantwoorden: "Wat Kerst voor mij betekent...?".